240, Aza-Hazama, Kawaguri
Narita-shi, Japan

t: 81 (476) 35 8820